การให้บริการด้านกฎหมายแรงงาน

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน การว่าจ้างพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม เงินทดแทน แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงเป็นโจทก์ฟ้องร้องหรือว่าต่างแก้ต่างให้กับจำเลยในคดีแรงงาน

Scroll to Top