มูลนิธิพระศรีอริยะเมตตรัย

มูลนิธิพระศรีอริยะเมตตรัย วัดหนองตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วัดหนองตะเคียน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นวัดที่สร้างตามแบบผสมผสานศิลปะ ขอม – ล้านนา โดยช่างฝีมือ ระดับประเทศ ภายใน พระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย บริเวณข้างพระอุโบสถมีลานพระพุทธรูปปางสมาธิ 28 องค์ เป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช เพื่อประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาด้วย

วันที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 14.40 น . สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธภิเษกวัตถุมงคล เหรียญ และผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่นไพรีพินาศอริราชศัตรูพ่าย” หนังสือบทสวดพระพุทธมนต์ และโปสเตอร์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ มณฑลพิธีวัดหนองตะเคียน หมู่ 7 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ จากนั้น จะนำวัตถุมงคลดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เพื่อพระราชทานให้แก่ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พลเรือน ครูที่ปฏิบัติงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระพาหนะ ถึงสนามบินเฮลิคอปเตอร์ หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นเสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และของส่วนพระองค์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง ถึงมณฑลพิธีวัดหนองตะเคียน ม.7 ตำบลจาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เสด็จขึ้นสู่อุโบสถ จุดธูปเทียนท้ายพระที่นั่งบูชาพระประธานภายในอุโบสถ เสด็จไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงวางพานพุ่มของสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และของส่วนพระองค์ จากนั้นเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธีที่ประทับ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่า ราชการจังหวัดศรีสะเกษ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างวัตถุมงคล จากนั้นเสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงรับเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายหลวงปู่ ละมัย บริกรรมคาถา ทรงเจิมเทียนมหามงคล เทียนวิปัสสี เทียนนวหรคุณ เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษกตามลำดับ ทรงคม เสด็จพระสุหร่าย เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่นไพรีพินาศอริราชศัตรูพ่าย” และหนังสือบทสวดพระพุทธมนต์ ทรงโปรยมะลิ ในมณฑลราชวัติ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น นางภราไดย สุวรรณทัต ประธานคณะกรรมการพลังแผ่นดิน กราบทูลเบิกคณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก จำนวน 100 ราย เบิกนายศุภณัฐ ชัยชนิตย์ ประธานฝ่ายจัดสร้างและพิธีเข้าเฝ้าถวายวัตถุมงคล และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบแก่ โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชากะบะมุก พระสวดภาณวาร แล้วทรงจุดเทียน พุทธาภิเษกที่ขันพระสาครข้างตู้เทียนชัย ทรงคม เป็นเสร็จพิธี วัดหนองตะเคียน ตั้งอยู่บ้านหนองตะเคียน ม.7 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศ อนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 ศาตราจารย์พิศิษฐ์ เทศะบำรุง อดีตผู้พิพากษาในคณะศาลฎีกาได้นำคหบดีจากกรุงเทพฯ มาบำรุงส่งเสริม จัดสร้างอาคารเสนาสนะและถาวร วัตถุและจัดซื้อที่ดินถวายวัด รวมแล้วประมาณ 18 ไร่ คณบดีได้นำรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน มาดิษฐานและได้ก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข มีพระอธิการบุญมี จิริธม.โม วัย 77 ปี เป็น เจ้าอาวาสวัดและอดีตสถานที่แห่งนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยเสด็จพระทับแรมขณะออก

เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของเมืองศรีสะเกษ อีกวันหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จมาเป็นประธานในพระราชพิธี มหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล “เจ้าแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์ สุขาวดีภูมิไตรโลกาโลกนาถ” ที่วัดบ้านหนองตะเคียน ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพ ฯ เจ้าพิธีพุทธาภิเษก ฝ่ายสงฆ์นั้น คือ หลวงปู่เกลี้ยง วัดบ้านโนนแกด อำเภอเมือง และ เจ้าพิธีฝ่ายฆราวาส นั้นคือ นายจักรพรรดิ โพธิสัตว์ทองคำ (อาจารย์หม่อม)

วัดหนองตะเคียน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการบูรณะและขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้น จนกระทั่ง อาจารย์หม่อม สามารถเข้าสมาธิย้อนอดีต ทำให้ ทราบว่า วัดนี้เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เคยพาไพร่พลมาพักทัพที่นี่ สมัยกำลังกอบกู้เอกราชของชาติไทยเรา จึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้า ตากสินไว้ที่วัดนี้.

Scroll to Top