การให้บริการด้านกฎหมายอาญา

ให้คำปรึกษาในคดีอาญาดำเนินคดี ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นไต่สวนมูลฟ้องและฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นศาล รวมทั้งให้คำปรึกษาคดีเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ

#กฎหมายอาญา  #ปรึกษากฎหมาย

Scroll to Top