การให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมทั้งให้บริการด้านจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนถึงการดำเนินการจดทะเบียนและตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Scroll to Top